Úmysly sv. omší z minulých rokov

Úmysly na rok "2010" / Úmysly z minulých rokov

„Úmysly sv. omší z roku 2008" - je komprimovaný súbor .rar o veľkosti 360KB. Obsahuje všetky úmysly, ktoré boli odslúžené vo farskom kostole v roku 2008.

„Úmysly sv. omší z roku 2009" - je komprimovaný súbor .rar o veľkosti 364KB. Obsahuje všetky úmysly, ktoré boli odslúžené vo farskom kostole v roku 2009.