Obsah

DHZ v našej MŠ

Hasičská pena

Jedno májové dopoludnie nás navštívili hasiči z DHZ Kolárovice, ktorým sa chceme touto cestou poďakovať za ich ochotu a čas, ktorí venovali našim deťom MŠ. Deti si vyskúšali hasičské oblečenie, prilbu, striekanie z hadic, vyskúšali si ako sa sedí v hasičskom aute. Najväčšiu radosť mali deti z hasičskej peny, v ktorej sa poriadne vyšantili.