Obsah

MDD

.

Tak ako každý rok aj tento sme dňa 31.05. 2019 pri príležitosti MDD pripravili pre deti v našej MŠ zaujímavý program. Deti z triedy Včielok a Slniečok navštívili v Bytči kultúrne pamiatky. Nádvorie Bytčienského zámku, Sobašný palác, nezabudli pozrieť aj legednárneho draka v studni. Deti z triedy Hviezdičiek mali krátku turistickú vychádzku v Kolároviciach a na ihrisku za jednotou si deti zašpotrovali a zasúťažili. Na obed sa všetky deti vrátili späť do MŠ, kde im mamička spolu s pani kuchárkov uvarili dobrý guláš. Neskôr si deti z triedy Včielok a Slniečok zašportovali a zasúťažili na multifunkčnom ihrisku. Všetky deti boli odmenené medailov, diplomom a samozrejme aj balíčkom so sladkosťami.