Obsah

Opekačka s predškolákmi

.

Dňa 21.06.2019 sa konalo posledné škôlkovanie v našej MŠ s predškolákmi. Aj keď nám počasie tento rok neprialo, ale nás to neodradilo a užili sme si posledné chvíle v MŠ. Deti si opiekli špekačky, pohostili sa vo svojej triede a potom následovala detská diskotéka.