Obsah

Emailová adr. - žiadosti o vydanie HP Stiahnuté: 30x | 27.02.2019

Utvorenie VO + určenie vol. miestností Stiahnuté: 36x | 20.02.2019

Zverejnenie elektronickej adresy obce Stiahnuté: 38x | 20.02.2019

Stránka

  • 1