Obsah

Divadlo o neposlušnej Alici

Divadelné predstavenie...

Dňa 29.11. 2017 k nám zavítali divadelníci, ktorí nám zahrali divadelné predstavenie o dievčatku, ktoré sa volala  Alica a bola neposlušná. Jej hračka ju naučila, že okrem zábavy sa musí ráno umyť, učesať, vyčistiť si zúbky, že sa musí prezliecť z pyžamka, dobre sa naraňajkovať. Alica spolu s deťmi riešila rôzne úlohy, ktoré musia vedieť pred vstupom do školy. Deti sa počas predstavenia zabávali, pozorne počúvali, zapájali sa do úloh a správne vyriešili úlohy, hádali hudobné hádanky a za správne uhádnutie sa im deti odmenili potleskom.