Obsah

Späť

OZNAM - Lehota na doručenie „Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“

Vyvesené: 22. 9. 2022

Dátum zvesenia: 8. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť