Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od 07/2018

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.08.2021

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

cena je bez DPH

Obec Kolárovice

Mesto Bytča

08.07.2021

zmluva audit

Zmluva audit

2 100,00 EUR cena je bez DPH

Obec Kolárovice

Ing.Jozefína Smolková , štatutárny audítor , licencia 232

16.06.2021

Dodatok k zmluve 1010611201

Dodatok zmluva o poskytnutí verejných služieb tele

33,99 EUR cena je s DPH

Obec Kolárovice

T-Com Slovak Telekom a.s.

10.03.2021

Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi obalov

Dodatok č.4

0,00 EUR

Obec Kolárovice

NATUR-PACK a.s

01.03.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o dielo

650,00 EUR cena je bez DPH

Obec Kolárovice

GalileoCorporation s.r.o.

19.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností

zmluva o poskytnutí služieb

2,40 EUR cena je s DPH

Trafin Oil SK s.r.o.

Obec Kolárovice

08.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb c odpadovom hospodárstve

zmluva o poskytovaní služieb 2/2021/VKK

cena je s DPH

Obec Kolárovice

T+T, a.s.

20.01.2021

Zmluva o dielo , preprava a zneškodňovanie odpadu

Zmluva o dielo

4,80 EUR cena je bez DPH

Obec Kolárovice

MITTELHAM, s.r.o.

12.01.2021

Kúpna zmluva

Kupna zmluva v zmysle ust §588 a nasl.

13,00 EUR cena je bez DPH

Jozef Klunda a Gabriela Klundová

Obec Kolárovice

01.01.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

26 000,00 EUR

FK Kolárovice

Obec Kolárovice

31.12.2020

Kolektívna zmluva 2021

2021

0,00 EUR

ZO SLOVES Obecný úrad

Obec Kolárovice

14.12.2020

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Dodatok č.1 Zmluva o dielo

34 287,85 EUR cena je s DPH

VO-KU MONT s.r.o.

Obec Kolárovice

07.12.2020

Dodatok č.1

Dodatok 1

cena je s DPH

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

30.11.2020

Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorkých služieb

Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorkých služ

1 972,00 EUR cena je bez DPH

Obec Kolárovice

Ing.Jozefína Smolková , štatutárny audítor , licencia 232

24.11.2020

Dodatok č.4 zmluvy 1923

Dodatok č.4

0,00 EUR suma podľa tonáže odpadu

Obec Kolárovice

T+T, a.s.

18.11.2020

Dohoda č.20/25/012/18

Dohoda č.20/25/012/18

0,00 EUR

Obec Kolárovice

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny žilina

18.11.2020

Dohoda č.20/25/010/45

Dohoda č.20/25/010/45

0,00 EUR

Obec Kolárovice

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny žilina

22.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0975

36 586,00 EUR cena je bez DPH

Obec Kolárovice

Ministerstvo financií SR

30.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

43 022,52 EUR cena je s DPH

Daffer spol.s.r.o.

Obec Kolárovice

30.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

12 348,80 EUR cena je s DPH

Daffer spol.s.r.o.

Obec Kolárovice

10.03.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

28 573,21 EUR cena je bez DPH

Pavol Papšo

Obec Kolárovice

17.02.2020

Dodatok č.3 k zkluve o zabezpečení systému združeného nakladania s opdadmi z obalov

Dodatok č.3

0,00 EUR

NATUR-PAK a.s

Obec Kolárovice

31.12.2019

Zmluva o výpôžičke

Zmluva o výpôžičke

0,00 EUR

Poľovnícke združenie Kolárovice

Obec Kolárovice

10.12.2019

Zmluva o prenájme pozemku za účelom uloženia kanalizačného potrubia z ČOV

Zmluva o nájme pozemku

0,00 EUR bezodplatne

Mgr. Adriana Maliarová Bugalová

Obec Kolárovice

27.11.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

cena je s DPH

Stredosl.energetika

Obec Kolárovice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: