Obsah

Fotogaléria

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Valentínsky ples 16. 2. 2020

#

Karneval 10. 2. 2020

#

Úcta k starším 10. 2. 2020

Mikuláš 1

Mikuláš 10. 2. 2020

Mikulás 1

Mikulás 10. 2. 2020

Púšťanie šarkanov 1

Púšťanie šarkanov 10. 2. 2020

Koncert ZUŠ 1

Koncert ZUŠ 10. 2. 2020

Malí záhradníci 1

Malí záhradníci 10. 2. 2020

Hudobné predstavenie 1

Hudobné predstavenie 10. 2. 2020

Úcta k starším 1

Úcta k starším 10. 2. 2020

Úcta k starším  1

Úcta k starším 10. 2. 2020

Úcta k starším 10. 2. 2020

#

DHZ v našej MŠ 21. 6. 2019

#

MDD 21. 6. 2019

#

Deň matiek 27. 5. 2019

#

Deň matiek 27. 5. 2019

#

Deň matiek 27. 5. 2019

#

Janko a Marienka 6. 5. 2019

#

Stavanie mája 6. 5. 2019

prvá prechádzajúci
z 2
posledná