Obsah

ZAMESTNANCI

meno funkcia
Pedagogickí zamestnanci
Emília Uherková zást. riaditeľa pre MŠ
Danica Kočišíková učiteľka
Petra Bunčová učiteľka
Bc. Eva Kubicová učitelka
Mgr. Mária Skukálková učiteľka

 

 
Prevádzkoví zamestnanci
Ivana Jandíková školníčka-upratovačka
Magdaléna Slipková školníčka-upratovačka
Renáta Fildánová kuchárka