Obsah

ZAMESTNANCI

meno funkcia
Pedagogocký zamestnanci
Emília Uherková zást. riaditeľa pre MŠ
Danica Kočišíková učiteľka
Petra Kalmanová učiteľka
Bc. Eva Kubicová učitelka
Michaela Kučavíková učiteľka
Bc. Marcela Nižná učiteľka
Prevádzkový zamestnanci
Ivana Jandíková školníčka-upratovačka
Magdaléna Slipková školníčka-upratovačka
Renáta Fildánová kuchárka