Obsah

ZAMESTNANCI

meno funkcia
Pedagogickí zamestnanci
Emília Uherková zást. riaditeľa pre MŠ
Danica Kočišíková učiteľka
Petra Kalmanová učiteľka
Bc. Eva Kubicová učitelka
   

 

 
Prevádzkoví zamestnanci
Ivana Jandíková školníčka-upratovačka
Magdaléna Slipková školníčka-upratovačka
Renáta Fildánová kuchárka