Obsah

DokumEnty VZN

Rok 2020

VZN_1_2020 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 39x

Rok 2019

VZN 1_2019 dane Stiahnuté: 170x

VZN 2_2019 odpady Stiahnuté: 156x

Rok 2017

vzn-3-2017 HLÁSENIE (príloha) Stiahnuté: 149x

vzn-1_2017_o-prevadzkovom-poriadku-pohrebiska-a-domu-smutku Stiahnuté: 173x

Rok 2016

vzn-1_2016 dodatok-c-1 Stiahnuté: 169x

vzn-1_2016-nakladanie-s-odpadom Stiahnuté: 172x

vzn-1_2016-o-nakladani-s-komunalnym-odpadom Stiahnuté: 186x

vzn-1_2017_o-prevadzkovom-poriadku-pohrebiska-a-domu-smutku-navrh Stiahnuté: 158x

Rok 2015

vzn-1-2015 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb Stiahnuté: 192x

vzn-1-2015-dodatok c.1 Stiahnuté: 146x

vzn-2-2015 O zvláštnom užívaní miestnych komunikácií Stiahnuté: 179x

vzn-3_2015-o-podmienkach-a-kriteriach-pridelovania-a-spravy-najomnych-bytov-v-bytovych-domoch-obstaranych-z-verejnych-prostriedkov-na-ucely-podpory-socialneho-byvania Stiahnuté: 263x

vzn-4-2015 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 192x

vzn-5-2015 o podmienkach poskytovania socialnych sluzieb Stiahnuté: 152x

vzn-6-2015 o umiestnovaní volebných plagátov Stiahnuté: 161x

Rok 2014

vzn-1-2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území Obce Kolárovice Stiahnuté: 267x

vzn-2-2014 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom Stiahnuté: 167x

vzn-3-2014 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Kolárovice Stiahnuté: 181x

Rok 2013

vzn-1-2013-nakladanies-komunalnym-odpadom-pre-rok-2014 Stiahnuté: 153x

Stránka