Obsah

DokumEnty VZN

Rok 2019

VZN 1_2019 dane Stiahnuté: 98x

VZN 2_2019 odpady Stiahnuté: 95x

Rok 2017

vzn-3-2017 HLÁSENIE (príloha) Stiahnuté: 125x

vzn-1_2017_o-prevadzkovom-poriadku-pohrebiska-a-domu-smutku Stiahnuté: 147x

Rok 2016

vzn-1_2016 dodatok-c-1 Stiahnuté: 149x

vzn-1_2016-nakladanie-s-odpadom Stiahnuté: 147x

vzn-1_2016-o-nakladani-s-komunalnym-odpadom Stiahnuté: 164x

vzn-1_2017_o-prevadzkovom-poriadku-pohrebiska-a-domu-smutku-navrh Stiahnuté: 136x

Rok 2015

vzn-1-2015 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb Stiahnuté: 157x

vzn-1-2015-dodatok c.1 Stiahnuté: 124x

vzn-2-2015 O zvláštnom užívaní miestnych komunikácií Stiahnuté: 153x

vzn-3_2015-o-podmienkach-a-kriteriach-pridelovania-a-spravy-najomnych-bytov-v-bytovych-domoch-obstaranych-z-verejnych-prostriedkov-na-ucely-podpory-socialneho-byvania Stiahnuté: 240x

vzn-4-2015 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 173x

vzn-5-2015 o podmienkach poskytovania socialnych sluzieb Stiahnuté: 133x

vzn-6-2015 o umiestnovaní volebných plagátov Stiahnuté: 143x

Rok 2014

vzn-1-2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území Obce Kolárovice Stiahnuté: 238x

vzn-2-2014 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom Stiahnuté: 145x

vzn-3-2014 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Kolárovice Stiahnuté: 145x

Rok 2013

vzn-1-2013-nakladanies-komunalnym-odpadom-pre-rok-2014 Stiahnuté: 135x

vzn-2-2013-miestny-poplatok-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady Stiahnuté: 137x

Stránka