Obsah

Komisie

Komisia stavebná  
predseda: Mgr. Ján Ciesarík
členovia:

p. Stanislav Skukálek
Ing. Juraj Hlavoň
p. Marian Tatala

Komisia finančná  
predseda: p. Marian Tatala
členovia:

p. Stanislav Skukálek
p. Jozef Klunda
Ing. Matej Mičienka

Komisia pre kultúru a šport  
predseda: Mgr. Jozefa Šupíková
členovia:

Ing. Matej Mičienka
p. Jozef Klunda
p. Emilia Uherková

Komisia sociálna  
predseda: p. Emilia Uherková
členovia

p. Marian Hulín
Ing. Juraj Hlavoň

Komisia pre nezlučiteľnosť funkcií  
predseda: Mgr. Jozefa Šupíková (SMER-SD)
členovia: Emília Uherková (SMER-SD)
Marián Hulín (NEKA)

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konajú pravidelne raz za tri mesiace. O zasadnutíobecného zastupiteľstva sú občania informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, výveskou na obecnej tabuli a internetovou stránkou obce www.kolarovice.eu