Obsah

Poslanci OZ

POSLANCI OZ 2014 - 2018

zástupca starostu
Mgr. Ján Ciesarík - zástupca starostu obce

Revír: Škoruby

Členom komisie:
- stavebná (predseda)
 

poslanec
p. Stanislav Skukálek

Revír: Čiakov

Členom komisie:
- finančná
- stavebná

 
Ing. Matej Mičienka

Revír: od začiatku obce po zdravotné stredisko

členom komisie:
- mandátová
- finančná
- kultúra a šport

- pre nezlučitelnosť funkcií

poslanec
p. Marian Hulín

Revír: od KD centrum po koniec centra obce

členom komisie:
- socialna
pre nezlučitelnosť funkcií

- stavebná

poslanec
p. Marian Tatala

Revír: od KD centrum po koniec centra obce

členom komisie:
- mandátová
- stavebná
- finančná (predseda)

poslanec
Ing. Juraj Hlavoň

Revír: od začiatku obce po zdravotné stredisko

členom komisie:
- stavebná
- socialna

poslanec
p. Jozef Klunda

Revír: od zdravotného strediska po KD centrum

členom komisie:
- finančná
- kultúra a šport

poslanec
p. Emília Uherková

Revír: Babiše, Korytné

členom komisie:
- socialna (predseda)
- kultúra a šport

poslanec
Mgr. Jozefa Šupíková

Revír: od zdravotného strediska po KD centrum

členom komisie:
- mandátová
- kultúra a šport (predseda)
- pre nezlučitelnosť funkcií (predseda)

 

POSLANCI OZ 2010 - 2014

poslanec
Mgr. Ján Ciesarík - zástupca starostu obce

Revír: Škoruby

Členom komisie:
- mandátová
- pre nezlučitelnosť funkcii - predseda

poslanec
p. Stanislav Skukálek

Revír: Čiakov

Členom komisie:
- mandátová
- finančná
- stavebná

poslanec
Mgr. Stanislav Klimo

Revír: od začiatku obce po zdravotné stredisko

členom komisie:
- volebná 
- finančná
- kultúra a šport

poslanec
JuDR . Vladimír Bugala

Revír: od KD centrum po koniec centra obce

členom komisie:
- volebná
- finančná - predseda
- stavebná

poslanec
p. Marian Dižo

Revír: od KD centrum po koniec centra obce

členom komisie:
- návrhová
- kultúra a šport
- socialna - predseda

poslanec
Ing. Juraj Hlavoň

Revír: od začiatku obce po zdravotné stredisko

členom komisie:
- stavebná
- socialna

poslanec
p. Jozef Klunda

Revír: od zdravotného strediska po KD centrum

členom komisie:
- volebná
- finančná
- kultúra a šport

poslanec
p. Zdenka Komadová

Revír: Babiše, Korytné

členom komisie:
- návrhová
- socialna
- pre nezlučitelnosť funkcií

poslanec
Mgr. Jozefa Šupíková

Revír: od zdravotného strediska po KD centrum

členom komisie:
- návrhová
- kultúra a šport - predseda
- pre nezlučitelnosť funkcií

Z radov obačnov
poslanec
p. Richard Kubáň


Revír: ----------------------

členom komisie:
- stavebná