Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od 07/2018

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.07.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla

SOP-09-3-2018-SK

1 370,00 EUR jedentisíctristosedemdesiat eur

Obec Kolárovice

Galileo Corporation s.r.o.

02.07.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla

SOP-09-3-2018-SK

399,00 EUR tristodeväťdesiatdeväť euur

Obec Kolárovice

Galileo Corporation s.r.o.

13.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie č.1/2018/OŠaŠ/HP/1.19

1/2018/OŠaŠ/HP/1.19

500,00 EUR Päťsto eur

Obec Kolárovice

Žilinský samosprávny kraj

17.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

76 882,11 EUR Sedemdesiatšesťtisícosemstoosemdesiatdvaeurjeddenásťcentov

EUROVIA SK , a.s.

Obec Kolárovice

14.09.2018

Kúpna zmluva

Kúpna Zmluva

94,00 EUR Deväťdesiatštyri eur

Ing.Július Hlaváč

Obec Kolárovice

14.09.2018

Dotatok č.1

Dodatok č.1

Neuvedené

MONTAGNE a.s.

Obec Kolárovice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1