Obsah

DYCHOVÁ HUDBA Z KOLÁROVÍC

Vznik dychovej hudby Kolárovičanka sa datuje od roku 1977
za účelom zachovať a pokračovať v tradícii  dychoviek ako v Bytčianskom okrese,
tak aj na celom Slovensku. Zakladateľom bol miestny farár Cyril Šujak,
ktorý vo farnosti Kolárovice pôsobil 40 rokov.
 
Kolárovičanka patrí medzi najaktívnejšie dychové hudby v Bytčianskom okrese
a je činná nepretržite  od svojho založenia až do súčasnosti.
V jej radoch vyrástlo 10 muzikantov. Sú tu zastúpené všetky vekové kategórie muzikantov.
Kapelníkom DH Kolárovičanka je od roku 2012 Štefan Bulík. Umeleckým vedúcim je Martin Kučera. 
V súčasnosti  má dychovka 18 členov. 
 
Repertoár Kolárovičanky tvoria predovšetkým ľudové
a autorské piesne, no  v značnej miere aj tanečná hudba, populárna hudba,
sólové skladby, ako aj vlastné skladby a úpravy. Úspechom DH Kolárovičanka bolo
vydanie CD s názvom ,,Kolárovskí mládenci" v roku 1998.  
 
Najväčšie úspechy  však Kolárovičanka dosiahla v lete 2016 !

 

Na Krajskej súťaži malých dychových hudieb v Tvrdošíne získala dychovka  Zlaté pásmo CUM LAUDE
a stala sa absolútnym víťazom súťaže. Okrem toho si odniesla zo súťaže ešte dve ďalsie ceny - Cenu za dramaturgiu
a Cenu za pozoruhodný inštrumentálny výkon na súťaži.
 
Na XVI. ročníku Medzinárodného  súťažného festivalu malých dychových hudieb v Pezinku "Dychovky v Preši",
Kolárovičanka získala Zlaté pásmo CUM LAUDE a s počtom bodov 93,33 sa stala absolútnym víťazom súťaže.
Taktiež  si odniesla ešte dve ďalšie ocenenia - Cenu za inštrumentálny výkon a Cenu za dramaturgiu.
 
Dychová hudba Kolárovičanka má za sebou aj tri úspešné ročníky dychového festivalu "Kolárovický klarinet"
v obci Kolárovice. V roku 2018  Kolárovičanka  pripravuje 4. ročník menovaného festivalu.