Obsah

SPEVÁCKY FOLKLÓRNY ZBOR KOLÁROVIČANKY

Vedúca súboru:

 • Jožka Šupíková 

 Členky:

 • Kamila Trulíková
 • Karola Škorubová
 • Mária Fanová
 • Oľga Pastuchová
 • Elena Schmutzová
 • Mária Hôrecká Fanová
 • Jana Melišová
 • Anna Hrobáriková
 • Katarína Michalíková
 • Zuzana Michalíková
 • Anna Chromická
 • Veronika Dzuliganová

 

V speváckom súbore pracuje 12 členov.

HISTÓRIA

História kolárovickej piesne má bohatú tradíciu. Na pódium amfiteátra sa dostala na 1. ročníku Vrchárskej piesne vo Veľkom Rovnom v r. 1975, kde viedol spevácky pán učiteľ Cyril Hlavoň. Taktiež pripravoval aj mladú generáciu na folklórne vystúpenie a festivaly až do r. 1986.Činnosť folklórnej speváckej skupiny bola obnovená v r. 2002 pri oslavách 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci - Kolárovice. Dnešná zostava FSS - Kolárovice účinkuje od Vianoc r. 2006 pri rôznych tradičných i slávnostných príležitostiach, ktoré sa v obci konajú počas celého roka.

FSS KOLÁROVIČANKY má už za sebou aj mnoho vystúpení za hranicami obce – v Terchovej na Jánošíkových dňoch, vo Hvozdnici – Javornícke ozveny, v Štiavniku, v Bytči – u hasičov, v Klube dôchodcov, pri stavaní mája, na MDŽ pre región, v Súľove – regionálne súťažné i nesúťažné prehliadky folkl. súborov, v Žiline – Drotárske dni, v Dolnom Hričove – Hričovské pastorále,v Hričovskom Podhradí – Hradné dni, v Kotešovej – Cyrilo- metodské dni. V r. 2012 Kolárovičanky vystúpili s piesňou aj v rozhlasovej relácii Zvony nad krajinou a v r. 2013 Košická televízia nakrútila s FSS a jej priateľmi scénku „Drapačky“ do televíznej relácie Kapura u pani Anny Hulínovej,  dlhoročnej členky FSS, s ktorou sme v septembri 2013 oslávili 90 rokov jej života.

ČINNOSŤ

ČINNOSŤ FSS KOLÁROVIČANKY V ROKU 2017


26. 2. 2017 - Natáčanie CD Kolárovičanky
28. 4. - Stavanie mája pri ZŠ Kolárovice
3. 5. - Vystúpenie v Hrabovom na 10. výročí založenia JDS Hrabové
7. 5. - Prehliadka FSS v Súľove – Hradnej z okresu Bytča a Žilina
14. 5. - Deň matiek v KD – Kolárovice
20. 5. - Natáčanie DVD Kolárovičanky
1. 7. - Bršlica – 12. výročie posvätenia kríža
8. 7. - Kolárovický klarinet, na ktorom bolo uvedené do verejnosti
CD a DVD Kolárovičanky
16. 7. - Kultúrne leto v Kolároviciach
25. 7. - Guláš v potokoch s JDS – Kolárovice
12. 8. - Bačovské pastorále v Dolnom Hričove
19. 8. - Stretnutie na hranici vo Východnej s JDS
29. 8. - Položenie kvetov pri obnovenom pomníku O. Hronca
15. 9. - Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina –
vystúpenie v Dolnom Hričove
1. 10. - Hubertovská slávnosť s poľovníkmi
30. 10. - Úcta k starším v KD – Kolárovice
14. 11. - Vystúpenie na Krajskej konferencii JDS v KD – Bytča
10. 12. - Vystúpenie s adventnými piesňami v kostole sv. Mikuláša
v Kolároviciach pri hodovej sv. omši
10. 12. - Adventný koncert s DH Kolárovičanka v KD – Kolárovice
25. 12. – Vystúpenie s vianočnými piesňami v kostole