Obsah

Guláš na potokoch

Jednota dôchodcov na guláši

Dňa 23.7. sa jednota dôchodcov , stretla na guláši na Potokoch. Avšak skôr ako si na nom pochutnali, trochu si aj zašportovali :-D