Obsah

KOMUNÁLNE ODPADY

Komunálny odpad z obce Kolárovice vyváža firma T+T Žilina. Poplatok za vývoz odpadu v obci Kolárovice je: 

39€  osoba / rok.

Platobný výmer za rozvoz komunálneho odpadu sa občanom zasiela domov, podľa miesta trvalého bydliska.

Tento je možné uhradiť:

  • v pokladni OÚ
  • poštovou poukážkou
  • na účet: 24325-432/0200 VUB
  • prostredníctvom SIPO