Obsah

Informácie od Stredoslovenských vodární a kanalizácií SEVAK...

Typ: ostatné | Aktuality
Informácie od Stredoslovenských vodární a kanalizácií SEVAK...  1Zákaz vypúšťania zrážkovej vody do splaškovej kanalizácie! Zákaz otvárania poklopov pri dažďoch!

SEVAK oznam

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 

  • slúži na odvádzanie výlučne splaškovej odpadovej vody
  • nie je dimenzovaná na odvádzanie vody z atmosférických zrážok (vody z povrchového odtoku), z drenáží a pod. 
  • musí byť tesná a odolná voči natekaniu inej ako splaškovej odpadovej vody. 

SEVAK vynakladá nemalé prostriedky na jej utesňovanie, vyhľadávanie neoprávneného odvádzania vody zo striech, spevnených plôch, komunikácií, drenáží. Vyzýva odberateľov k odpojeniu zrážkových vôd od splaškovej kanalizácie.

SPLAŠKOVÁ VODA 
je použitá voda z obydlí a služieb, z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a podobne.


ZÁSAHY DO SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE 

  • je zakázané aby sa počas dažďa za účelom odvedenia dažďovej vody otvárali poklopy v revíznych kanalizačných šachtách v komunikáciách, poklopy revíznych šácht na kanalizačných prípojkách.

HAVARIJNÝ STAV SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE 
vzniká, ak sa do nej odvádza voda, ktorá nie je splaškovou vodou počas dažďa, topenia sa snehu, zvýšenia hladiny podzemnej vody. Čerpacie stanice nestačia prečerpávať a potrubia odvádzať nadmerné množstvo vôd a v najnižšie položených miestach potrubia splaškovej kanalizácie dochádza k vytekaniu nariedenej odpadovej vody na terén a do nehnuteľností.

Zrážková voda - leták

 


Príloha

Vytvorené: 11. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 11. 2. 2021 09:05
Autor: Správca Webu