Obsah

Zriadenie polytechnickej učebne na ZŠ v Kolároviciach