Obsah

Štatút obce

Štatút obce Kolárovice je základnou právnou normou obce Kolárovice.

Tento Štatút ruší a nahrádza Štatút obce schválený Obecným zastupiteľstvom v Kolároviciach dňa 20.6.2005.

Štatút obce Kolárovice bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Kolároviciach dňa 23.8.2010 a nadobúda účinnosť 1.10.2010. 

Štatút obce Stiahnuté: 512x | 04.06.2018

Stránka

  • 1