Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od 07/2018

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.07.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla

SOP-09-3-2018-SK

1 370,00 EUR jedentisíctristosedemdesiat eur

Obec Kolárovice

GalileoCorporation s.r.o.

02.07.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla

SOP-09-3-2018-SK

399,00 EUR tristodeväťdesiatdeväť euur

Obec Kolárovice

GalileoCorporation s.r.o.

13.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie č.1/2018/OŠaŠ/HP/1.19

1/2018/OŠaŠ/HP/1.19

500,00 EUR Päťsto eur

Obec Kolárovice

Žilinský samosprávny kraj

17.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

76 882,11 EUR Sedemdesiatšesťtisícosemstoosemdesiatdvaeurjeddenásťcentov

EUROVIA SK , a.s.

Obec Kolárovice

10.09.2018

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

201807332

72,00 EUR sedemdesiatdvaeur

Obec Kolárovice

Didig, a.s.

14.09.2018

Kúpna zmluva

Kúpna Zmluva

94,00 EUR Deväťdesiatštyri eur

Ing.Július Hlaváč

Obec Kolárovice

14.09.2018

Dotatok č.1

Dodatok č.1

Neuvedené

MONTAGNE a.s.

Obec Kolárovice

15.10.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Dodatok č.1

41 064,80 EUR

EUROVIA SK , a.s.

Obec Kolárovice

22.11.2018

Kúpna zmluva

Kúpna Zmluva

270,00 EUR

Jozef Šefrana a Lenka Mikolášová

Obec Kolárovice

14.12.2018

Zmluva o termínovanom úvere

85/004/18

70 000,00 EUR Sedemdesiattisíceur

Obec Kolárovice

Prima banka Slovensko a.s.

28.12.2018

Kolektívna zmluva 2019

Kolektívna zmluva na rok 2019

Neuvedené

ZO SLOVES Obecný úrad

Obec Kolárovice

21.01.2019

Zmluva o zabezpečení zberu papiera na uzemí obce Kolárovice

1/2019

0,00 EUR

Juraj Krajčí

Obec Kolárovice

06.02.2019

Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému druženého nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č.2 k zmluve zo dňa 20.06.2016

0,00 EUR

NATUR-PAK a.s

Obec Kolárovice

08.02.2019

Licenčná zmluva

Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve

300,00 EUR Tristoeuru

Obec Kolárovice

TENDERnet s.r.o.

12.03.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

0,00 EUR bezodpaltne

Mgr.Adriana Bugalová

Obec Kolárovice

06.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.2/2010

Zmluva o poskytnutí dotácie

70,00 EUR cena je bez DPH

Územná organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany -Bytča

Obec Kolárovice

11.06.2019

Dodatok z zmluve

Dodatok č.3 k zmluve 2210040

44,20 EUR cena je bez DPH

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

11.06.2019

dodatok č.2

Dodato č.2 ku kúpnej zmluve zo dňa 27.11.2015

0,00 EUR cena je bez DPH

MONTAGNE a.s.

Obec Kolárovice

17.06.2019

dodatok č.2 zmluvy 1923 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadov a drobných stavebných odpadov

dodatok č.2 zmluvy 1923

podľa prílohy č.1

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

19.06.2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

20192447

cena je s DPH

Obec Kolárovice

SEVAK a.s.

27.06.2019

Zmluva č.271/2019/CZO o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluva č.271/2019/CZO

45,00 EUR cena je s DPH , za tonu

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

17.07.2019

Zmluva o dielo 1/2019/OU

Zmluva o dielo 1/2019/OU

30 200,00 EUR cena je bez DPH

Milan Dižo

Obec Kolárovice

01.08.2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

cena je bez DPH

JUDr. Ivana Tomkowa

Obec Kolárovice

04.09.2019

Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č.2908/2019/BRO

2908/2019/BRO

cena je s DPH

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

16.09.2019

Dodatok zmluvy o poskytovaní verejných služieb

Dodatok zmluvy 9922514254

cena je s DPH

Obec Kolárovice

T-Com Slovak Telekom a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: