Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od 07/2018

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.09.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena -in rem

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Juraj Krajčí

Obec Kolárovice

21.09.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

0,00 EUR

3W Slovakia S.R.O.

Obec Kolárovice

21.09.2022

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

95,00 EUR cena bez DPH za rok

3W Slovakia S.R.O.

Obec Kolárovice

22.08.2022

Zmluva o dielo č.2/2022

č.2/2022

23,00 EUR

Dušan Pinčík

Obec Kolárovice

22.08.2022

Dodatok č.5

dodatok č.5

podľa prílohy č.1

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

27.06.2022

Zmluva o dielo č.OS22030285/SK

OS22030285/SK

289 068,00 EUR

Metrostav DS a.s.

Obec Kolárovice

15.06.2022

Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb

16/2022

2 175,00 EUR

Ing.Jozefína Smolková , štatutárny audítor , licencia 232

Obec Kolárovice

28.04.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

3220457

3 000,00 EUR

Dobrovoĺ.požiar.ochrana

Obec Kolárovice

27.04.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

1422159

1 400,00 EUR

Dobrovoĺ.požiar.ochrana

Obec Kolárovice

07.04.2022

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spoluráci pri spracúvaní osobných údajov

012022

240,00 EUR

BROS Computing s.r.o.

Obec Kolárovice

03.03.2022

Zmluva o spracovaní osobnýh údajov

ZS-34-03-2022-SK

0,00 EUR

GalileoCorporation s.r.o.

Obec Kolárovice

03.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www staránok na CRZ

CRZ-34-03-2022-SK

490,00 EUR cena je bez DPH

Obec Kolárovice

GalileoCorporation s.r.o.

03.03.2022

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-34-03-2022-SK

790,00 EUR cena je bez DPH

GalileoCorporation s.r.o.

Obec Kolárovice

11.02.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požairmi a bezpečnotechnickej služby

Zmluva o službách

210,00 EUR Dvestodesať eur za polrok

Obec Kolárovice

Roman Papánek-ROMSTAV

02.01.2022

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

10,00 EUR Desať eur

Obec Kolárovice

Pro Benefit s.r.o.

31.12.2021

Zmluva o poskytnutí dotácpodľa VZN 1/2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

26 000,00 EUR

FK Kolárovice

Obec Kolárovice

31.12.2021

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzavretej 04.12.2006

Dodatok č.1

Neuvedené

Urbárske pozemkové spoločenstvo Kolárovice

Obec Kolárovice

02.11.2021

Dohoda č.21/25/010/58

Dohoda č.21/25/010/58

Neuvedené

Urad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Kolárovice

02.11.2021

Dohoda č.21/25/012/46

Dohoda č.21/25/012/46

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny žilina

Obec Kolárovice

09.09.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

cena je bez DPH

Mária Lutišanová

Obec Kolárovice

09.09.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

cena je bez DPH

Pavol Fuček

Obec Kolárovice

30.08.2021

Dohoda

Dohoda č.21/25/010/8

cena je bez DPH

Obec Kolárovice

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny žilina

20.08.2021

Zmluva o pooskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

S210400012

cena je s DPH

FCC Slovensko , s.r.o.

Obec Kolárovice

02.08.2021

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

cena je bez DPH

Obec Kolárovice

Mesto Bytča

08.07.2021

zmluva audit

Zmluva audit

2 100,00 EUR cena je bez DPH

Obec Kolárovice

Ing.Jozefína Smolková , štatutárny audítor , licencia 232

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: