Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od 07/2018

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.01.2023

Zmluva o spolupráci

2022

144,00 EUR cena je s DPH

BROS Computing s.r.o.

Obec Kolárovice

24.11.2022

Ročná nájomná zmluva

6453/2022

28,62 EUR

Slovenská republika-Slovenská správa ciest

Obec Kolárovice

09.11.2022

Dohoda

Dohoda č.22/25/012/12

0,00 EUR

Obec Kolárovice

Urad práce sociálnych vecí a rodiny

09.11.2022

Dohoda

Dohoda č.22/25/010/30

0,00 EUR

Obec Kolárovice

Urad práce sociálnych vecí a rodiny

28.10.2022

Dodatok k zmluve o dielo

Dodatok

425 100,00 EUR cena je s DPH

Metrostav DS a.s.

Obec Kolárovice

10.10.2022

Zmluva o termínovanom úvere

85/002/22

150 000,00 EUR

Obec Kolárovice

Prima banka Slovensko a.s.

03.10.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

2/2022

0,00 EUR

Obec Kolárovice

Stredoslovenská distribučná a.s.

03.10.2022

Kúpna zmluva

1/2022

30,56 EUR

Stredoslovenská distribučná a.s.

Obec Kolárovice

23.09.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena -in rem

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Juraj Krajčí

Obec Kolárovice

21.09.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

0,00 EUR

3W Slovakia

Obec Kolárovice

21.09.2022

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

95,00 EUR cena bez DPH za rok

3W Slovakia

Obec Kolárovice

22.08.2022

Zmluva o dielo č.2/2022

č.2/2022

23,00 EUR

Dušan Pinčík

Obec Kolárovice

22.08.2022

Dodatok č.5

dodatok č.5

podľa prílohy č.1

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

27.06.2022

Zmluva o dielo č.OS22030285/SK

OS22030285/SK

289 068,00 EUR

Metrostav DS a.s.

Obec Kolárovice

15.06.2022

Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb

16/2022

2 175,00 EUR

Ing.Jozefína Smolková , štatutárny audítor , licencia 232

Obec Kolárovice

28.04.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

3220457

3 000,00 EUR

Dobrovoĺ.požiar.ochrana

Obec Kolárovice

27.04.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

1422159

1 400,00 EUR

Dobrovoĺ.požiar.ochrana

Obec Kolárovice

07.04.2022

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spoluráci pri spracúvaní osobných údajov

012022

240,00 EUR

BROS Computing s.r.o.

Obec Kolárovice

03.03.2022

Zmluva o spracovaní osobnýh údajov

ZS-34-03-2022-SK

0,00 EUR

GalileoCorporation s.r.o.

Obec Kolárovice

03.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www staránok na CRZ

CRZ-34-03-2022-SK

490,00 EUR cena je bez DPH

Obec Kolárovice

GalileoCorporation s.r.o.

03.03.2022

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-34-03-2022-SK

790,00 EUR cena je bez DPH

GalileoCorporation s.r.o.

Obec Kolárovice

11.02.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požairmi a bezpečnotechnickej služby

Zmluva o službách

210,00 EUR Dvestodesať eur za polrok

Obec Kolárovice

Roman Papánek-ROMSTAV

02.01.2022

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

10,00 EUR Desať eur

Obec Kolárovice

Pro Benefit s.r.o.

31.12.2021

Zmluva o poskytnutí dotácpodľa VZN 1/2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

26 000,00 EUR

FK Kolárovice

Obec Kolárovice

31.12.2021

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzavretej 04.12.2006

Dodatok č.1

Neuvedené

Urbárske pozemkové spoločenstvo Kolárovice

Obec Kolárovice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: