Obsah

Obec Kolárovice

Obec Kolárovice leží v Podjavorníckej brázde v doline Kolárovického potoka, 9 km severozápadne od Bytče v nadmorskej výške 390 m (stred). Katastrálne územie má rozlohu 27,5 km2 a žije tu približne 1833 obyvateľov. Prvou písomnou správou o obci je listina z roku 1312, ktorou kastelán hradu Košeca Lorand udelil Henrikovi právo založiť dedinu Henrici villa - Henrikovu ves (Kolárovice).

Obec sa skladá z miestnych častí: Babiše, Boldov, Bršlica, Čiakov, Daniše, Dolina, Dzuriky, Gachy, Galovia, Horechovia, Hrádok, Hudce, Korytné, Krížová, Lúčky, Podjavorník, Potoky, Slopkov, Škoruby a Vysoká.

Lokalizácia a popis na mape
Kataster obce má tvar obdĺžnika od severu k juhovýchodu. Jeho dĺžka je až 10 km a šírka 2 až 3,5 km.

Naši susedia: Bytča (okresné mesto), Makov, Petrovice,Veľké Rovné, Kotešová, Hliník nad Váhom

Novinky

18.11.2019

vzn-1-2008-dodatok-5

O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kolárovice

Stiahnuť Dokumenty VZN

18.11.2019

vzn-1-2010-dodatok-6

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kolárovice

Stiahnuť Dokumenty VZN

18.11.2019

Vydavkova cast

Stiahnuť Rozpočet

18.11.2019

Prijmova čast

Stiahnuť Rozpočet

Fotogaléria - nové

23.09.2019

Sústredenie 21. septembra 2019

Sústredenie 21. septembra 2019

V sobotu 21. septembra 2019 bolo prvé sústredenie DFS Kolárik v školskom roku 2019/2020. Prišiel nás pozrieť aj pán Martin Levko, ktorý nacvičoval s chlapcami.

Detail

15.09.2019

Slávnosť Sv. Huberta

Slávnosť Sv. Huberta

Slávnosť Sv. Huberta 15.9.2019

Detail

11.08.2019

Mexikovo 2019

Mexikovo 2019

Každoročné hry pre deti Tento rok bolo rekordných 92 deti .

Detail

07.07.2019

Kultúrne LETO 2019

Kultúrne LETO 2019

.

Detail

21.06.2019

Opekačka s predškolákmi

Opekačka s predškolákmi

.

Detail

21.06.2019

Kreslenie na chodník Slniečka

Kreslenie na chodník Slniečka

.

Detail

Najbližšie akcie