Obsah

Obec Kolárovice

Obec Kolárovice leží v Podjavorníckej brázde v doline Kolárovického potoka, 9 km severozápadne od Bytče v nadmorskej výške 390 m (stred). Katastrálne územie má rozlohu 27,5 km2 a žije tu približne 1833 obyvateľov. Prvou písomnou správou o obci je listina z roku 1312, ktorou kastelán hradu Košeca Lorand udelil Henrikovi právo založiť dedinu Henrici villa - Henrikovu ves (Kolárovice).

Obec sa skladá z miestnych častí: Babiše, Boldov, Bršlica, Čiakov, Daniše, Dolina, Dzuriky, Gachy, Galovia, Horechovia, Hrádok, Hudce, Korytné, Krížová, Lúčky, Podjavorník, Potoky, Slopkov, Škoruby a Vysoká.

Lokalizácia a popis na mape
Kataster obce má tvar obdĺžnika od severu k juhovýchodu. Jeho dĺžka je až 10 km a šírka 2 až 3,5 km.

Naši susedia: Bytča (okresné mesto), Makov, Petrovice,Veľké Rovné, Kotešová, Hliník nad Váhom

Novinky

03.12.2018 - 10.12.2018

Pozvánka na OZ

Detail Úradná Tabuľa

30.11.2018 - 14.12.2018

Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E

Detail Úradná Tabuľa

26.11.2018

Sústredenie a vystúpenia

Sústredenie 1.12.2018 v ZŠ kolárovice, Mikulášska slávnosť 5.12.2018 a Adventný koncert 9.12.2018.

Detail Správy

23.11.2018 - 12.12.2018

Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením

Detail Úradná Tabuľa

22.11.2018

Rozpočet obce na roky 2019-2021

Detail Úradná Tabuľa

Fotogaléria - nové

09.12.2018

FSS Kolarovičanky na hodovej sv. omši

FSS Kolarovičanky na hodovej sv. omši

.

Detail

09.11.2018

Vystúpenie na Akadémii ku Dňu starších

Vystúpenie na Akadémii ku Dňu starších

Vystúpenie v KD Kolárovice 22. 10. 2018

Detail

16.10.2018

Jazyková gramotnosť - slniečka

Jazyková gramotnosť - slniečka

spoznávanie abecedy

Detail

16.10.2018

Čo nám jeseň darovala

Čo nám jeseň darovala

.

Detail

16.10.2018

Stromy a kríky - slniečka

Stromy a kríky - slniečka

.

Detail

16.10.2018

Jesenné venčeky - včielky

Jesenné venčeky - včielky

.

Detail

Najbližšie akcie

09.12.2018

Predvianočný koncert

Adventý koncer

Každoročný adventný koncert v réžii DH Kolárovičanka

Detail

09.12.2018

Adventný koncert

Adventný koncert v KD Kolárovice

Detail

25.12.2018

Štefánska disko zábava

Štefanská zábava

Štefánka disko zábava

Detail

27.12.2018 - 31.12.2018

Hokejbalový turnaj

Hokejbalový turnaj

Hokejbalový turnaj v rámci obce

Detail