Obsah

Farský úrad

fara

Úradné náležitosti

Hlásenie sobáša, krstu, výpisy z matrík a pod. možno žiadať každý deň po svätej omši!!! (okrem prikázaných sviatkov a nedele).

Vybavenie pohrebu alebo sviatostného zaopatrenia možno žiadať kedykoľvek!

V prípade momentálnej neprítomnosti kňaza môžete sviatostné zaopatrenie nahlásiť u kostolníka p. Štefana Labudu.

KONTAKT

Telefón / Fax  
Tel.: 041/558 10 16
Mob.: 0915/88 33 61
Fax: 041/500 38 66

Adresa:

Rímskokatolícky farský úrad
Kolárovice č. 433
013 54 Kolárovice