Obsah

JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA

Čo nového v Kolároviciach? No predsa vďaka iniciatíve neúnavného Vladislava Hlavoňa a veľkej podpore starostu obce Ing. Jozefa Hruštinca vznikla Jednota dôchodcov Slovenska v našej obci.

Svoju činnosť začala v januári 2014 za účasti 30-tich členov, zástupkýň krajského a okresného výboru Jednoty dôchodcov Slovenska- pani Židekovej, JUDr.Ďurianovej a pani Rehákovej. Odvtedy, v takom krátkom časovom rozpätí sa uskutočnilo niekoľko pekných stretnutí. Jedným z nich bola aj beseda so zástupkyňami Policajného zboru zo Žiliny, ktoré nás vhodnou formou informovali o nástrahách súčasnej doby, či už v rámci dopravnej výchovy- dôležitosť pohybu chodcov v cestnej premávke, obozretnosti voči negatívnym javom spoločenského súžitia viacerých generácií a pod.

Pri polročnom hodnotení našej činnosti, ktoré sa uskutočnilo 23. augusta 2014 v krásnom prírodnom prostredí javorníckej doliny na multifunkčnom ihrisku miestnej časti obce- Škoruby, bolo nám veselo. Počasie prialo, naši chlapci sa ako za mlada zvŕtali pri varení gulášu z diviny, ktorú nám sponzorovalo Poľovnícke združenie Tetrov Kolárovice a pán starosta ochotne prevzial na svoje plecia celé organizačné zabezpečenie vrátane občerstvenia a obetoval nám v tento deň svoj voľný čas. Posedenie prišli spestriť a dotvoriť príjemnú atmosféru hudobná skupina 2+2 pod vedením nášho člena Milana Helu a členky folklórnej skupiny Kolárovičanky pod vedením Mgr. Jozefy Šupíkovej. Veríme, že sa medzi nami dobre cítil i zástupca okresného výboru Jednoty dôchodcov Slovenska pán Jozef Uríček s manželkou.

Čo na záver dodať? Že i napriek šedinám, nechýba nám elán. Do pokojnej práce ďalšej- čo iného si priať? Len zdravie a vzájomné porozumenie si dať.