Obsah

Triedime jedlý olej a tuky

 

Vážení spoluobčania,

v našej obci pribudli zberné nádoby určené na triedenie jedlého oleja. Do olejovej zbernej nádoby možno separovať každý tuk, všetky druhy rastlinných olejov, maslo, sadlo, stužené tuky a margaríny. K triedeniu olejov a tukov použite PET fľašu, ktorú po naplnení dobre uzavrite a vhoďte  do označenej zbernej nádoby. Umiestnenie zberných nádob nájdete na stránkach mesta  www.kolarovice.eu alebo na stránke www.triedimolej.sk

Triedením použitého jedlého oleja predchádzate upchatiu odpadového potrubia, a navyše pomáhate šetriť našu planétu !

Zberné nádoby na použitý jedlý olej a tuk sa nachádzajú:

  • v centre pri pošte
  • Čiakov pri kontajneroch triedeného dopadu

Ďakujeme, že dávate šancu oleju byť znova užitočným.

 

triedime jedly olej a tuky