Obsah

DokumEnty VZN

Rok 2022

Rok 2022

VZN 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia Stiahnuté: 39x

Rok 2021

VZN 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kolárovice Stiahnuté: 146x

VZN 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kolárovice Stiahnuté: 104x

Rok 2020

VZN_1_2020 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 207x

VZN_2_2020 Pohrebisko Stiahnuté: 174x

VZN 3/2020 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 155x

VZN 4/2020 nakladanie s odpadom Stiahnuté: 129x

Rok 2019

VZN 1_2019 dane Stiahnuté: 445x

VZN 2_2019 odpady Stiahnuté: 393x

Rok 2017

vzn-3-2017 HLÁSENIE (príloha) Stiahnuté: 281x

vzn-1_2017_o-prevadzkovom-poriadku-pohrebiska-a-domu-smutku Stiahnuté: 311x

Rok 2016

vzn-1_2016 dodatok-c-1 Stiahnuté: 300x

vzn-1_2016-nakladanie-s-odpadom Stiahnuté: 387x

vzn-1_2016-o-nakladani-s-komunalnym-odpadom Stiahnuté: 347x

vzn-1_2017_o-prevadzkovom-poriadku-pohrebiska-a-domu-smutku-navrh Stiahnuté: 289x

Rok 2015

vzn-1-2015 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb Stiahnuté: 394x

vzn-1-2015-dodatok c.1 Stiahnuté: 301x

vzn-2-2015 O zvláštnom užívaní miestnych komunikácií Stiahnuté: 382x

vzn-3_2015-o-podmienkach-a-kriteriach-pridelovania-a-spravy-najomnych-bytov-v-bytovych-domoch-obstaranych-z-verejnych-prostriedkov-na-ucely-podpory-socialneho-byvania Stiahnuté: 418x

vzn-4-2015 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 339x

Stránka