Obsah

STAROSTA OBCE KOLÁROVICE

starosta obce

Vážení občania, hostia, milí priatelia!


Srdečne Vás vítam na  stránkach  našej obce Kolárovice, či už ste ich cieľavedomými alebo náhodnými návštevníkmi. Cieľom týchto stránok je oboznámiť verejnosť bližšie o živote našej obci, o jej histórií, súčasnosti ale aj plánoch  do budúcnosti. 
Poznať dejiny vlastnej obce, by malo byť túžbou a základnou vlastnosťou každého občana.                  
Len ten, kto pozná vlastnú minulosť, môže  objektívne posudzovať súčasnosť a brať si z nej poučenie pre budúcnosť. Minulosť obce Kolárovice je veľmi bohatá a zaujímavá, o čom svedčí i vydanie publikácie o obci Kolárovice od jej vzniku (prvej zmienke 1312 až po rok 2002) .I napriek snahe o jej hlbšie poznanie, zostávajú pre nás mnohé historické úseky neobjasnené a neprebádané. 
Dnešný pohľad na obec v nás vzbudzuje veľkú úctu k príslušníkom mnohých predošlých generácií, ktoré dokázali vlastnými rukami skultivovať dovtedy divoký, prevažne zalesnený kraj a v priebehu niekoľkých storočí mu vtlačiť terajšiu podobu. Život v našej obci nebol nijak ľahký. Tunajší ľudia však tvrdý boj s nepriaznivými okolnosťami vždy vyhrávali a nevzdávali sa svojich cieľov ani v najťažších obdobiach. 
Vyjadrujem preto uspokojenie nad vznikom internetovej prezentácie našej obce. Každý nech ju príme ako dar starostu obce, obecného zastupiteľstva a obecného úradu. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na jej vydaní a terajšej realizácií a tým obohatili poznanie spoluobčanov o svojej obci.

 

Ing. Jozef Hruštínec
starosta obce