Obsah

KONTAKT

Telefón:

Základná škola: +421415581192
Riaditeľ školy: +421910977575

Adresa:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU
Kolárovice č. 62
013 54 Kolárovice

Internet:

e-mail: skola@zskolarovice.edu.sk

www.zskolarovice.sk