Obsah

OBEC  KOLÁROVICE

 

v zmysle čl. 37  GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu  a  Rady (EÚ)  č. 2016/679,

resp. §-u 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

u r č i l a 

 

zodpovednú osobu

na ochranu osobných údajov

 

BROS Computing, s. r. o.

Zádubnie 169

010 03  Žilina

Slovenská republika

 

e-mail: brosland@brosland.eu

 

 

 

 Ing. Jozef Hruštinec      

 ____________________________

 meno, priezvisko, podpis

(štatutár prevádzkovateľa)

Stránka

  • 1