Obsah

MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA OBCE KOLÁROVICE

nenávratny financny prostriedok

Naša obec podala v roku 2010 žiadosť o nenávratný finančný príspevok (dalej len NFP) na účely rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Informáciu o schválení žiadosti NFP sme dostali v decembri 2012. Zmluvu s riadiacim orgánom sme podpísali v januári 2013.

Informačná tabuľa

Informačná tabula