Obsah

Komisie

Finančná komisia

 

 1. Jozef Klunda / predseda /
 2. Stanislav Skukálek
 3. Marián Tatala
 4. Peter Hranka

Komisia pre kultúru a šport

 

 1. Mgr. Jozefa Šupíková / predseda /
 2. Vladimír Šmehyl
 3. Jozef Klunda
 4. Emília Uherková

Stavebná komisia

 

 1. Marián Tatala / preseda /
 2. Peter Čado
 3. Vladimír Šmehyl
 4. Stanislav Skukálek

Sociálna komisia

 

 1. Emília Uherková / predseda /
 2. Peter Čado
 3. Jozef Raždík

Komisia pre nezlučiteľnosť funkcií

 

 1. Mgr. Jozefa Šupíková
 2. Peter Hranka
 3. Emília Uherková

Komisia pre vybavovanie sťažností

 

 1. Vladimír Šmehyl / predseda /
 2. Jozef Raždík
 3. Peter Hranka

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konajú pravidelne raz za tri mesiace. O zasadnutíobecného zastupiteľstva sú občania informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, výveskou na obecnej tabuli a internetovou stránkou obce www.kolarovice.eu