Obsah

Komisie

Komisie obecného zastupiteľstva  - volebné obdobie 2022-2026

 

 

1/ finančnú komisiu

2/ komisiu pre kultúru a šport

3/ stavebnú komisiu

4/ sociálnu komisiu

5/ komisia pre nezlučiteľnosť funkcií

6/ komisia pre vybavovanie sťažností

7/ inventarizačná komisia

 

 

Zloženie komisií

(predseda + členovia)

 

    finančná komisia

 • predseda finančnej komisie: 
  • Marián Tatala
 • členovia finančnej komisie: 
  • Patrik Kalman
  • Jozef Klunda
  • Mgr. Lenka Dunajová Družkovská

 

    komisia pre kultúru a šport

 • predseda komisie pre kultúru a šport:
  • Štefan Hruštinec
 • členovia komisie pre kultúru a šport:
  • Mgr. Jozefa Šupíková
  • Jozef Klunda
  • Dušan Bologa

 

    stavebná komisia

 • predseda stavebnej komisie: 
  • Bc. Martin Fano
 • členovia stavebnej komisie: 
  • Patrik Kalman
  • Mgr. Lenka Dunajová Družkovská
  •   Ľuboš Moravčík

 

    sociálna komisia

 • predseda sociálnej komisie:
  • Mgr. Lenka Dunajová Družkovská
 • členovia sociálnej komisie: 
  • Dušan Bologa
  • Marián Tatala
  • Mgr. Jozefa Šupíková

 

    komisie pre nezlučiteľnosť funkcií

 • predseda komisie pre nezlučiteľnosť funkcií: 
  • Mgr. Jozefa Šupíková
 • členovia komisie pre nezlučiteľnosť funkcií: 
  • Mgr. Lenka Dunajová Družkovská
  • Štefan Hruštinec

 

    komisia pre vybavovanie sťažností

 • predseda komisie pre vybavovanie sťažností: 
  • Patrik Kalman
 • členovia komisie pre vybavovanie sťažností: 
  • Bc. Martin Fano
  • Štefan Hruštinec
  • Marián Tatala

 

    inventarizačná komisia

 • predseda inventarizačnej komisie:
  • Marián Tatala
 • členovia inventarizačnej komisie:
  • Bc. Martin Fano
  • Dušan Bologa

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konajú pravidelne raz za tri mesiace. O zasadnutíobecného zastupiteľstva sú občania informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, výveskou na obecnej tabuli a internetovou stránkou obce www.kolarovice.eu