Obsah

Územný plán rozvoja obce Kolárovice

Územný plán rozvoja obce Kolárovice - návrh

uzemny_plan_rozvoja_obce_kolarovice_navrh.pdf Stiahnuté: 1424x

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

schema_zavaznych_casti_a_verejnoprospesnych_stavieb.pdf Stiahnuté: 744x

Výkres širšich vzťahov

01_vykres_sirsich_vztahov.pdf Stiahnuté: 463x

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, ochrana prírody a tvorba krajny

02_komplexny_vykres_priestoroveho_usporiadania_a_funkcneho_vyuzitia_uzemia.pdf Stiahnuté: 882x

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

03_komplexny_vykres_priestoroveho_usporiadania_a_funkcneho_vyuzitia_uzemia.pdf Stiahnuté: 725x

Riešenie verejného dopravného vybavenia

04_riesenie_verejneho_dopravneho_vybavenia.pdf Stiahnuté: 504x

Riešenie verejného technického vybavenia, vodné hospodárstvo.

05_riesenie_verjneho_technickeho_vybavenia_vodne_hospodarstvo.pdf Stiahnuté: 382x

Riešenie verejného technického vybavenia energetiky, telekomunikacii a informačných sietí

06_riesenie_verjneho_technickeho_vybavenia_energetiky_telekomunikace_informacnych_sieti.pdf Stiahnuté: 355x

Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodarskej pôde

07_vykres_vyhodnotenia_dosledkov_stavebnych_zamerov_a_inych_navrhov_na_polnohospodarskej_pode.pdf Stiahnuté: 501x

Stránka

  • 1