Obsah

AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI

September

 • Triedne rodičovské združenie
 • Oboznámenie sa kultúrnymi tradíciami v obci
 • Výchovný hudobný koncert
 • Cirkus - návšteva

Október

 • S vetrom opreteky - súťaž o najkrajšieho papierového šarkana
 • Zber prírodnín a práca s nimi
 • Strašidielka - výstava z tekvíc, práce detí
 • Jeseň pani bohatá - výstavka z prác detí
 • Jeseň života - besiedka pre starých rodičov našich detí
 • Svetový deň výživy - ochutnávka a výrobky z ovocia a zeleniny

November

 • Zdravý úsmev - prevencia zubného kazu, starostlivosť o mliečny chrup - Doktor Králiček DVD
 • Čistá planéta - výstava výrobkov z odpadových materiálov
 • Vianočné zvonenie - výzdoba MŠ, zhotovovanie adventných vencov, svietnikov a vianočných pozdravov
 • Divadlo „Múdry Maťko a blázni"

December

 • Príprava Vianoc - pečenie medovníkov s deťmi
 • Mikulášske prekvapenie - ochutnávka nátierok
 • Posedenie pod jedličkou - vianočné besiedky

Január

 • Čo ukrýval vianočný stromček - týždeň obľúbenej hračky
 • Zimná ríša - súťaž v modelovaní so snehom - snehuliaci, hrady, zvieratká
 • Spoločná sánkovačka
 • Návšteva detí z MŠ v ZŠ
 • Zápis detí do ZŠ

Február

 • Oboznámenie s ľudovými krojmi - Fašiangy - tradície, zvyky
 • Karneval
 • Výstava prác detí a karnevalových masiek
 • Týždeň ochrany zdravia detí - práca s knihou „Filipkove dobrodružstvá"
 • Deň otvorených dverí - zápis detí do MŠ

Marec

 • Návšteva knižnice so zameraním na prebúdzanie prírody
 • Týždeň najobľúbenejšej knihy - výstavka detských kníh spojená s predajom
 • Divadelné predstavenie - podľa ponuky

Apríl

 • Mesiac ochrany lesov - vychádzka do prírody
 • Ako chránime prírodu - zhotovovanie prác zameraných na ochranu lesov - výstavka v MŠ
 • Deň zeme
 • Mesiac bezpečnosti - návšteva hasičov
 • Jarná turisticko-branná vychádzka - Mesiac lesov a vtákov
 • Výtvarná súťaž

Máj

 • Oboznámenie s ľudovou tradíciou - stavanie mája
 • Besiedky ku Dňu matiek
 • Týždeň vitamínovej stravy

Jún

 • MDD - oslavy
 • Triedna rozlúčková besiedka predškolákov
 • Rozlúčka so školským rokom - zábavno-súťažné podujatie na školskom dvore