Obsah

Multifunkčné ihrisko

MULTIFUKČNÉ IHRISKO

multifunkčné ihrisko

Cenník platný a schválený obcou dňa 16.6.2008

Cenník pre občanov z Kolárovíc

Tenis 100 Sk / 3.32 €
Futbal 200 Sk / 6.64 €
Nohejbal 200 Sk / 6.64 €
Basketbal                               200 Sk / 6.64 €
Volejbal 200 Sk / 6.64 €
Hádzaná 200 Sk / 6.64 €

Cenník pre návštevníkov z iných obcí / miest

tenis 200 Sk / 6.64 €
Futbal 300 Sk / 9.96 €
Hohejbal 300 Sk / 9.96 €
Basketbal                              300 Sk / 9.96 €
Volejbal 300 Sk / 9.96 €
Hádzaná 300 Sk / 9.96 €

 

 

» ceny sú stanovené za každú začatú hodinu «

» pri zapnutom osvetlení je poplatok za každú začatú hodinu 100 SKK / 3.32 € «

Neplnoleté osoby vstup na ihrisko iba s dospelou osobou zodpovednou za mladistvých !!!

Ing. Jozef Hruštínec

Telefón / e-mail
tel.: xxxxxxxxxxx
mob.: +421905942495
e-mail: xxxxxxxxxxx

Marián Tatala

Telefón / e-mail
tel.: xxxxxxxxxxx
mob.: +421905953636
e-mail: xxxxxxxxxxx