Obsah

Privítanie nového dôstojného pána farára Mgr. Albína Brachtýra

Privítanie nového kňaza vo farnosti