Obsah

Rozlúčka s dôstojným pánom farárom - Mgr. Petrom Králikom

rozlučka s kňazom...