Obsah

Mexikovo 2020

Každoročný deň zábavy pre deti z Kolárovíc

(Akcia sa konala za prísnych hygienických podmienok ktoré neboli v tom období ešte v platnosti a negatívnych testov . Po akcií 0 pozitívných .)