Obsah

Bezpečnosť na ceste

Deti sa oboznamovali s dopravnými značkami...

Deti sa oboznamovali s dopravnými značkami a svetelnou signalizáciou, posilňovala sa bezpečnosť na ceste, ktorú si vyskúšali aj na novom dopravnom ihrisku.