Obsah

Detský karneval

Zas je tu čas fašiangový...

Zas je tu čas fašiangový, ktorý radi máme, zas sa všetci pekne spolu v maskách vykrúcame .... aj v našej MŠ sa dňa 26.01.2018 konal detský karneval. Na úvod sa nám masky predviedli v tanečnom kruhy, neskôr si zasúťažili spolu so svojimi rodičmi v balónovom  tanci, súťažili o rýchle presunutie sa so zviazanými nohami, deti si  zaspievali v speváckej súťaži, nechýbala ani tombola, občerstvenie a hlavnepríjemná zábava, na ktorej sa deti vytancovali a s úsmevom na tvári  odchádzali domov.