Obsah

Úcta k starším - Slniečka

Deti si uctili svojich starých rodičov básničkami a pesničkami.