Obsah

Deň Starších

DFS Kolárik sa koždoročne spolu s Folklórnou speváckou skupinou Kolárovičanky zúčasťňuje na akadémii ku Dňu Starších v obci Kolárovice.