Obsah

Morena

Spolu so žiakmi ZŠ Kolárovice sa DFS Kolárik zúčastňuje každoročného "Vynášania Moreny"