Obsah

Stavanie mája

DFS Kolárik sa zúčastňuje na "Stavaní mája" v obci Kolárovice od roku 2007.
Najnovšie:
Stavanie mája v Kolároviciach v pondelok 30. apríla 2018