Obsah

Vystúpenie k 15. výročiu DFS Kolárik

Rozlúčka s prvými vedúcimi.