Obsah

Integrácia odídencov z Ukrajiny na území Slovenskej republiky

Typ: Aktuality | ostatné
.

V rámci procesu integrácie odídencov z Ukrajiny na území Slovenskej republiky Okresný úrad Žilina, odbor živnostenského podnikania ponúka aktivitu: organizovanie 1- dňového (cca 1-2 hod., podľa potreby dlhšie) seminára, ktorého zámerom je občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom  predstaviť služby živnostenských úradov, uľahčiť im prístup k informáciám pre získanie živnostenského oprávnenia. Súčasťou seminára má byť aj informácia o možnosti získania odbornej spôsobilosti pre vykonávanie regulovaných živností.

 

Seminár sa uskutoční v Klientskom centre Žilina, Vysokoškolákov  8556/33B, 010 08 Žilina.

Predpokladaný termín uskutočnenia seminára: 24. týždeň 2022.

Program:

  1. Podnikanie zahraničnej osoby
  2. Kritérium bydliska pre kvalifikáciu zahraničnej osoby na účely podnikania
  3. Podmienky prevádzkovania živnosti
  4. Náležitosti ohlásenia živnosti
  5. Žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
  6. Pozastavenie a zánik živnostenského oprávnenia
  7. Neoprávnené podnikanie

 

Na základe uvedených informácií Vás prosíme o spoluprácu: kontaktovať občanov z Ukrajiny - odídencov, ktorí by mali záujem zúčastniť sa uvedeného seminára a získať informácie o podmienkach vzniku živnostenského oprávnenia na území Slovenskej republiky.

 

Menný zoznam záujemcov (odídencov) o uvedený seminár prosím zašlite na e-mailovú adresu Ing. Gabriely Balážovej, vedúcej odboru živnostenského podnikania Okresného úradu Žilina: gabriela.balazova@minv.sk v termíne do 31. 05. 2022.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté aj na tel. číslach: 041/7335800, 0907 176242.

 

V prípade záujmu o uvedený seminár Vám pozvánky (podľa menného zoznamu) zašleme v čo najkratšom termíne s uvedením konkrétneho dátumu a času organizovania seminára.

 

Ďakujeme za spoluprácu.

 

S pozdravom

 

Mgr. Roman Raždík


Vytvorené: 19. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 19. 5. 2022 14:10
Autor: Správca Webu