Obsah

ZMENY V SYSTÉME ZBERU ODPADU

Typ: ostatné | Aktuality
a základe zmeny v systéme zberu odpadu...

ZMENY V SYSTÉME ZBERU ODPADU

Na základe zmeny v systéme zberu odpadu, bude dňa 19.10.2021 (vrchy)
a 20.10.2021 (centrum) vývoz odpadu v našej obci ešte po starom.
Žiadame občanov, aby si všetky popolnice na komunálny odpad označili číslom
domu a po zbere odpadu ponechali na ceste, kde budú pracovníkmi obecného
úradu a spoločnosťou T+T odobrané všetky popolnice.
Vzhľadom k tomu, že sa za popolnice platí nájom, sú vlastníctvom
spoločnosti T+T. Kto popolnicu neodovzdá jej hodnotu bude musieť uhradiť
spoločnosti T+T.
Na stanoviskách s triedeným odpadom budú doplnené 1100 I čierne
kontajnery na zmesový komunálny odpad, kde sa bude komunálny odpad
z domácnosti nosiť.
Zároveň žiadame občanov, aby si taktiež označili číslom domu BIO
popolnice. Od 3.11.2021 sa budú popolnice sústreďovať ku kontajnerom
s komunálnym a triedeným odpadom. Spoločnosť T+T bude robiť vývoz odpadu
iba z týchto stanovísk.
Po vyprázdnení nádob na BIO odpad spoločnosťou T+T, si každý BIO
popolnicu odvezie domov. BIO odpad bude vyvážaný každých 14. dní.


Vytvorené: 18. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 18. 10. 2021 15:59
Autor: Správca Webu