Obsah

Vážený obćania, v dokumentoch nižšie zverejnujeme osobný list ministra k téme Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania

List ministra vnútra SR k téme Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania.pdf (756.84 kB)

MINV SODB A4 scitanie SK.pdf (388.43 kB)

MINV SODB A4 scitanie HU.pdf (388.46 kB)

MINV SODB A4 scitanie RO.pdf (387.28 kB)