Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od 07/2018

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.11.2019

Dodatok č.3 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

Dodatok č.3 zmluvy 1923

suma je s DPH

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

21.10.2019

Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 30.12.2013

Dodatok č.1

cena je s DPH

Slovenská pošta a.s.

Obec Kolárovice

01.10.2019

Dodatok zmluvy č.4 zo dňa 21.11.2001

Dodatok č.4

cena je s DPH

GRYF media s.r.o.

Obec Kolárovice

16.09.2019

Dodatok zmluvy o poskytovaní verejných služieb

Dodatok zmluvy 9922514254

cena je s DPH

Obec Kolárovice

T-Com Slovak Telekom a.s.

04.09.2019

Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č.2908/2019/BRO

2908/2019/BRO

cena je s DPH

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

01.08.2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

cena je bez DPH

JUDr. Ivana Tomkowa

Obec Kolárovice

17.07.2019

Zmluva o dielo 1/2019/OU

Zmluva o dielo 1/2019/OU

30 200,00 EUR cena je bez DPH

Milan Dižo

Obec Kolárovice

27.06.2019

Zmluva č.271/2019/CZO o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluva č.271/2019/CZO

45,00 EUR cena je s DPH , za tonu

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

19.06.2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

20192447

cena je s DPH

Obec Kolárovice

SEVAK a.s.

17.06.2019

dodatok č.2 zmluvy 1923 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadov a drobných stavebných odpadov

dodatok č.2 zmluvy 1923

podľa prílohy č.1

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

11.06.2019

dodatok č.2

Dodato č.2 ku kúpnej zmluve zo dňa 27.11.2015

0,00 EUR cena je bez DPH

MONTAGNE a.s.

Obec Kolárovice

11.06.2019

Dodatok z zmluve

Dodatok č.3 k zmluve 2210040

44,20 EUR cena je bez DPH

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

06.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.2/2010

Zmluva o poskytnutí dotácie

70,00 EUR cena je bez DPH

Územná organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany -Bytča

Obec Kolárovice

12.03.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

0,00 EUR bezodpaltne

Mgr.Adriana Bugalová

Obec Kolárovice

08.02.2019

Licenčná zmluva

Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve

300,00 EUR Tristoeuru

Obec Kolárovice

TENDERnet s.r.o.

06.02.2019

Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému druženého nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č.2 k zmluve zo dňa 20.06.2016

0,00 EUR

NATUR-PAK a.s

Obec Kolárovice

21.01.2019

Zmluva o zabezpečení zberu papiera na uzemí obce Kolárovice

1/2019

0,00 EUR

Juraj Krajčí

Obec Kolárovice

28.12.2018

Kolektívna zmluva 2019

Kolektívna zmluva na rok 2019

Neuvedené

ZO SLOVES Obecný úrad

Obec Kolárovice

14.12.2018

Zmluva o termínovanom úvere

85/004/18

70 000,00 EUR Sedemdesiattisíceur

Obec Kolárovice

Prima banka Slovensko a.s.

22.11.2018

Kúpna zmluva

Kúpna Zmluva

270,00 EUR

Jozef Šefrana a Lenka Mikolášová

Obec Kolárovice

15.10.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Dodatok č.1

41 064,80 EUR

EUROVIA SK , a.s.

Obec Kolárovice

14.09.2018

Dotatok č.1

Dodatok č.1

Neuvedené

MONTAGNE a.s.

Obec Kolárovice

14.09.2018

Kúpna zmluva

Kúpna Zmluva

94,00 EUR Deväťdesiatštyri eur

Ing.Július Hlaváč

Obec Kolárovice

10.09.2018

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

201807332

72,00 EUR sedemdesiatdvaeur

Obec Kolárovice

Didig, a.s.

17.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

76 882,11 EUR Sedemdesiatšesťtisícosemstoosemdesiatdvaeurjeddenásťcentov

EUROVIA SK , a.s.

Obec Kolárovice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: