Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od 07/2018

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

12 348,80 EUR cena je s DPH

Daffer spol.s.r.o.

Obec Kolárovice

10.03.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

28 573,21 EUR cena je bez DPH

Pavol Papšo

Obec Kolárovice

17.02.2020

Dodatok č.3 k zkluve o zabezpečení systému združeného nakladania s opdadmi z obalov

Dodatok č.3

0,00 EUR

NATUR-PAK a.s

Obec Kolárovice

31.12.2019

Zmluva o výpôžičke

Zmluva o výpôžičke

0,00 EUR

Poľovnícke združenie Kolárovice

Obec Kolárovice

10.12.2019

Zmluva o prenájme pozemku za účelom uloženia kanalizačného potrubia z ČOV

Zmluva o nájme pozemku

0,00 EUR bezodplatne

Mgr. Adriana Maliarová Bugalová

Obec Kolárovice

27.11.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

cena je s DPH

Stredosl.energetika

Obec Kolárovice

27.11.2019

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva 26/2019

1 800,00 EUR cena je s DPH

UNICON Slovakia s.r.o.

Obec Kolárovice

18.11.2019

Dodatok k Zluve o odbere odpadu

Dodatok k zmluve o odbere odpadu

cena je bez DPH

Peter Bolek- EKORAY

Obec Kolárovice

15.11.2019

Dodatok č.3 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

Dodatok č.3 zmluvy 1923

suma je s DPH

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

21.10.2019

Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 30.12.2013

Dodatok č.1

cena je s DPH

Slovenská pošta a.s.

Obec Kolárovice

01.10.2019

Dodatok zmluvy č.4 zo dňa 21.11.2001

Dodatok č.4

cena je s DPH

GRYF media s.r.o.

Obec Kolárovice

16.09.2019

Dodatok zmluvy o poskytovaní verejných služieb

Dodatok zmluvy 9922514254

cena je s DPH

Obec Kolárovice

T-Com Slovak Telekom a.s.

04.09.2019

Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č.2908/2019/BRO

2908/2019/BRO

cena je s DPH

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

01.08.2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

cena je bez DPH

JUDr. Ivana Tomkowa

Obec Kolárovice

17.07.2019

Zmluva o dielo 1/2019/OU

Zmluva o dielo 1/2019/OU

30 200,00 EUR cena je bez DPH

Milan Dižo

Obec Kolárovice

27.06.2019

Zmluva č.271/2019/CZO o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluva č.271/2019/CZO

45,00 EUR cena je s DPH , za tonu

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

19.06.2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

20192447

cena je s DPH

Obec Kolárovice

SEVAK a.s.

17.06.2019

dodatok č.2 zmluvy 1923 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadov a drobných stavebných odpadov

dodatok č.2 zmluvy 1923

podľa prílohy č.1

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

11.06.2019

dodatok č.2

Dodato č.2 ku kúpnej zmluve zo dňa 27.11.2015

0,00 EUR cena je bez DPH

MONTAGNE a.s.

Obec Kolárovice

11.06.2019

Dodatok z zmluve

Dodatok č.3 k zmluve 2210040

44,20 EUR cena je bez DPH

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

06.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.2/2010

Zmluva o poskytnutí dotácie

70,00 EUR cena je bez DPH

Územná organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany -Bytča

Obec Kolárovice

12.03.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

0,00 EUR bezodpaltne

Mgr.Adriana Bugalová

Obec Kolárovice

08.02.2019

Licenčná zmluva

Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve

300,00 EUR Tristoeuru

Obec Kolárovice

TENDERnet s.r.o.

06.02.2019

Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému druženého nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č.2 k zmluve zo dňa 20.06.2016

0,00 EUR

NATUR-PAK a.s

Obec Kolárovice

21.01.2019

Zmluva o zabezpečení zberu papiera na uzemí obce Kolárovice

1/2019

0,00 EUR

Juraj Krajčí

Obec Kolárovice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: