Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od 07/2018

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2020

Kolektívna zmluva 2021

2021

0,00 EUR

ZO SLOVES Obecný úrad

Obec Kolárovice

14.12.2020

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Dodatok č.1 Zmluva o dielo

34 287,85 EUR cena je s DPH

VO-KU MONT s.r.o.

Obec Kolárovice

07.12.2020

Dodatok č.1

Dodatok 1

cena je s DPH

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

30.11.2020

Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorkých služieb

Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorkých služ

1 972,00 EUR cena je bez DPH

Obec Kolárovice

Ing.Jozefína Smolková , štatutárny audítor , licencia 232

24.11.2020

Dodatok č.4 zmluvy 1923

Dodatok č.4

0,00 EUR suma podľa tonáže odpadu

Obec Kolárovice

T+T, a.s.

18.11.2020

Dohoda č.20/25/012/18

Dohoda č.20/25/012/18

0,00 EUR

Obec Kolárovice

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny žilina

18.11.2020

Dohoda č.20/25/010/45

Dohoda č.20/25/010/45

0,00 EUR

Obec Kolárovice

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny žilina

22.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0975

36 586,00 EUR cena je bez DPH

Obec Kolárovice

Ministerstvo financií SR

30.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

43 022,52 EUR cena je s DPH

Daffer spol.s.r.o.

Obec Kolárovice

30.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

12 348,80 EUR cena je s DPH

Daffer spol.s.r.o.

Obec Kolárovice

10.03.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

28 573,21 EUR cena je bez DPH

Pavol Papšo

Obec Kolárovice

17.02.2020

Dodatok č.3 k zkluve o zabezpečení systému združeného nakladania s opdadmi z obalov

Dodatok č.3

0,00 EUR

NATUR-PAK a.s

Obec Kolárovice

31.12.2019

Zmluva o výpôžičke

Zmluva o výpôžičke

0,00 EUR

Poľovnícke združenie Kolárovice

Obec Kolárovice

10.12.2019

Zmluva o prenájme pozemku za účelom uloženia kanalizačného potrubia z ČOV

Zmluva o nájme pozemku

0,00 EUR bezodplatne

Mgr. Adriana Maliarová Bugalová

Obec Kolárovice

27.11.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

cena je s DPH

Stredosl.energetika

Obec Kolárovice

27.11.2019

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva 26/2019

1 800,00 EUR cena je s DPH

UNICON Slovakia s.r.o.

Obec Kolárovice

18.11.2019

Dodatok k Zluve o odbere odpadu

Dodatok k zmluve o odbere odpadu

cena je bez DPH

Peter Bolek- EKORAY

Obec Kolárovice

15.11.2019

Dodatok č.3 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

Dodatok č.3 zmluvy 1923

suma je s DPH

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

21.10.2019

Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 30.12.2013

Dodatok č.1

cena je s DPH

Slovenská pošta a.s.

Obec Kolárovice

01.10.2019

Dodatok zmluvy č.4 zo dňa 21.11.2001

Dodatok č.4

cena je s DPH

GRYF media s.r.o.

Obec Kolárovice

16.09.2019

Dodatok zmluvy o poskytovaní verejných služieb

Dodatok zmluvy 9922514254

cena je s DPH

Obec Kolárovice

T-Com Slovak Telekom a.s.

04.09.2019

Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č.2908/2019/BRO

2908/2019/BRO

cena je s DPH

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

01.08.2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

cena je bez DPH

JUDr. Ivana Tomkowa

Obec Kolárovice

17.07.2019

Zmluva o dielo 1/2019/OU

Zmluva o dielo 1/2019/OU

30 200,00 EUR cena je bez DPH

Milan Dižo

Obec Kolárovice

27.06.2019

Zmluva č.271/2019/CZO o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluva č.271/2019/CZO

45,00 EUR cena je s DPH , za tonu

T+T, a.s.

Obec Kolárovice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: